Buurt Vereniging Bergkwartier

Samen naar de toekomst


WELKOM BIJ BUURTVERENIGING BERGKWARTIER


Update 15-09-2023
De komende weekenden zal er een proef zijn rond verkeer. Vanaf vrijdag 18:00 tot en met maandag 07:00 wordt de weg op de Brink afgesloten tussen de Rijkmanstraat en de Menstraat. 

- De Rijkmanstraat en de Menstraat zullen tijdens de proef twee richtingen zijn, zodat elk huis bereikbaar is.
- Op Achter de Muren Zandpoort vindt een telling plaats van verkeer om het waterbed effect te controleren.

De reden van de proef is om te kijken wat het effect is van het afsluiten van dit weg deel op het verkeer in de wijk.

Mocht je tijdens de proef iets tegenkomen wat kan verbeteren, dan kun je contact opnemen via het contactformulier aan de linker kant van het menu.
Na de proef wordt een schriftelijke evaluatie gehouden, die na uitwerking wordt gepresenteerd aan de buurt. Hierbij wordt zorgvuldig naar alle meningen gekeken.

Update 05-09-2023

De tab verkeer is toegevoegd. Op deze tab vind je informatie over hoe we tot de proef zijn gekomen.

Update 21-11-2021

Opruimen zondag 28 november 2021; schoonmaak met na afloop glühwein en warme chocomel.

Zondag 28 november is het tijd voor de schoonmaak. De straten worden vandaag versiert, volgende week willen we dat de straten in onze buurt helemaal winterklaar zijn. Om 15:30 gaan we een uur aan de slag om al het zwerfafval te verwijderen. We verzamelen bij de Vlindertuin.

Daarna is het tijd om te ontspannen met glühwein en warme chocomel in de Vlindertuin.

Kun je zelf een bezem/stoffer en blik en vuilniszak meenemen. Wij zorgen voor de afvoer van de vuilnis.

Om ongeveer 16.30 uur start de borrel, natuurlijk mag je dan ook aansluiten.

Wij zorgen voor de glühwein en de chocomel.

Tot zondag!

Rik van Essen

Enquete terrassen op de Brink
We hebben 3 weken geleden voor het eerst een enquete verstuurd op een vraag die uit de gemeente kwam over het verlengen van de maatregel voor de  verruimde terrassen in de Binnenstad.  Er zijn in totaal 250 enquetes verstuurd en hier zijn 77 reactie op ontvangen waarvan 64% positief. 

 • Voorstanders van tijdelijke continuering geven aan dat het gezellig en levendig is en dat men de horeca wil ondersteunen.  
 • Tegenstanders geven aan dat de binnenstad verrommelt, de kwaliteit van de openbare ruimte wordt aangetast en dat het ten koste gaat van het monumentale karakter van de pleinen. 

In de bijgevoegde brief vinden jullie de brief terug die naar de gemeente is teruggestuurd namens SBBD met daarin de punten van zorg van zowel voor als tegenstanders.

brief terrassen verruiming
Terrassen verruiming brief SBBD_11_11_2021.pdf (76.28KB)
brief terrassen verruiming
Terrassen verruiming brief SBBD_11_11_2021.pdf (76.28KB)


Agenda Binnenstad 2.0 en 4e stadsarrangement
De gemeente is bezig met een visie naar de toekomst. Het beeld wat men heeft, is dat beleving van de bezoekers van de binnenstad veranderd van kopen naar verblijven en verpozen. Het winkelbestand zal afnemen maar de binnenstad zal aantrekkelijk voor bezoekers moeten blijven om er tijd door te brengen.
Men wil bijvoorbeeld op termijn de Welle autovrij maken en Deventer een stad met een wandelboulevard aan de IJssel maken. Ook staan er punten in als het Bergkwartier autoluw maken en het inpassen van 1000 extra woningen. Wij trekken hier samen op met SBBD en zijn al bij verschillende avonden vanuit de gemeenteraad geweest. Het belangrijkste resultaat hiervan is dat de driehoek Gemeente, Vastgoed en Ondernemers binnenstad wordt uitgebreid met Bewoners en de Cultuur sector. Hierdoor worden we vroeger bij de plannen betrokken.

Op dit moment zijn onze grootste zorgen:

 • Mobiliteit en parkeren
  Men wil er 1000 bewoners bij maar heeft nog geen plan de mobiliteitsbehoeften  van deze bewoners op te lossen. Wij zijn het niet eens met alle aannames die de gemeente heeft gemaakt. Er is af en toe geshopt in conclusies van onderzoeken om iets te onderbouwen waarbij een onwelgevallig gedeelte is weggelaten. 
 • Definities zijn nog niet scherp
  Men heeft het over autoluw, maar de invulling hiervan is nog niet duidelijk.
  Dit kan bijvoorbeeld alleen toegankelijk en parkeren voor bewoners zijn, maar ook dat je alleen nog wat oppikken in de binnenstad, maar ergens anders moet parkeren. 

Wat gaan jullie hiervan merken? 
Op het moment dat wij twijfelen zullen we doormiddel van een kleine enquete jullie benaderen.  

Overleg over verduurzaming panden
We gaan met de vastgoed eigenaren om de tafel zitten om over de verduurzaming van de huurpanden te spreken. Deze bijeenkomst zal dinsdag 23 november plaatsvinden. Wij houden jullie hierover op de hoogte.

Update 12-09-2021

Burendag zondag 26 september 2021; schoonmaak, borrel en barbecue

Zondag 26 september is het tijd voor de schoonmaak. We willen de straten in onze buurt weer spic en span maken. Om 15:30 gaan we een uur aan de slag om al het zwerfafval te verwijderen.
Daarna is het tijd om te ontspannen met een barbecue in de Vlindertuin.

Kun je zelf een bezem/stoffer en blik en vuilniszak meenemen. Wij zorgen voor de afvoer van de vuilnis.

Om ongeveer 16.30 uur start de borrel en wordt de barbecue aangestoken, natuurlijk mag je dan ook aansluiten.

Wij zorgen voor de borrelhapjes, als jullie je eigen drinken en eten voor de barbecue meenemen, wordt het zeker gezellig.

De schoonmaak activiteit met borrel na afloop, willen wij elke laatste zondag van de maand houden.

Rik van Essen

(Kinder)zwerfboek station in de Vlindertuin

Vanaf 11 september staat er in de Vlindertuin een (kinder)zwerfboek station. Kinderzwerfboek is een initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp en heeft als doel kinderen te stimuleren in hun vrije tijd boeken te lezen. Want lezen is heel belangrijk voor hun ontwikkeling. Boeken stimuleren tot doorleren, ongeacht sociaal milieu of cultuur. Hierdoor hebben kinderen later meer kans op een goede toekomst.

Onze Vlindertuin is een heerlijke plek om te lezen. Niet allen voor kinderen maar ook voor volwassenen. Daarom liggen onderin de zwerfboekkast kinderboeken, en op de bovenste plank leesboeken voor volwassenen.

Iedereen mag een boek er uit halen om te lezen: in de Vlindertuin of (langere tijd) thuis. Het is de bedoeling dat je het boek later weer uit zwerven stuurt door het terug te leggen in deze boekenkast of elders waar veel mensen komen. En we roepen iedereen op om je eigen boeken die je niet meer nodig hebt, in de kast uit zwerven te sturen.

Op de kinderboeken kun je een kinderzwerboeksticker plakken (liggen in de kast). Dat geeft aan dat het boek door iedereen meegenomen mag worden en daarna weer opnieuw uit zwerven gestuurd moet worden.

Veel leesplezier aan iedereen!

Chantal

Overlast melden naar de gemeente

Regelmatig krijgen wij de vraag,  "Kunnen jullie hier iets aan doen?". We kunnen dit  oppakken maar soms is een melding naar de gemeente doelmatiger.  De gemeente biedt hier een handige app voor. Meer informatie over deze app vind je via deze link.

Wat zou je kunnen melden?

 • Scooter overlast (zowel het rijden op plaatsen waar het niet mag, als te hard rijden).
 • Achtergelaten fietsen
 • Gaten in het wegdek
 • Rotzooi
 • Andere overlast

Als er genoeg meldingen komen, dan maken we een betere kans voor oplossing van de ondervonden problemen. Onze ervaring is tot nu toe erg goed met reacties op meldingen met de app, terwijl als wij dit aankaarten de eerste reflex uit de gemeente is dat er niets aan de hand is; er zijn geen meldingen.

Vind je dat wij als verenging iets moeten oppakken, mail dit dan naar voorzitter@bvbergkwartier.nl. We bespreken dit als bestuur en indien wij mogelijkheden zien, stellen wij dan een groep van bewoners samen, waarmee we dit gezamenlijk oppakken.  

Vanuit het bestuur
Op dit moment zijn wij zijn wij met de volgende zaken bezig.

 • Agenda Binnenstad via SBBD. 
  Dit wordt 22 september besproken
 • Terrasrijders
  Hier stelt de gemeente zich als volgt op: er zijn geen incidenten dus gaan we niets doen.  Onze oproep is dan ook melding te gaan maken via de volgende link. Wij blijven dit onder de aandacht brengen. 
 • Verkeer in de Kerksteeg
  De Kerksteeg heeft een helling en de bewoners stappen vanuit hun voordeur direct de straat op.

  Deze straat is alleen voor voetgangers. Door de afsluiting van de Brink voor verkeer wordt deze straat als alternatieve rijroute gebruikt, door fietsers, scooters en zelfs motorrijders.  Dit levert gevaarlijke situaties en bijna botsingen op. Omdat alles na de zomervakantie weer aan het opstarten is, kan ik de volgende keer met een grotere update hierover te komen.

Roel


Vragen over de buurvereniging

Mocht je vragen hebben over de buurtvereniging of iets willen organiseren voor de buurt, neem dan gerust contact op met mij via whatsapp (0629032146) of via mail (voorzitter@bvbergkwartier.nl).


Update 13-06-2021

Officieel opening Vlindertuin zaterdag 19 juni  2021 om 16:30
In ons vorige bericht lieten we weten dat we zowel op 18 juni (voor alle vrijwilligers) als zaterdag 19 juni (voor alle bewoners) de nieuwe Vlindertuin zouden openen onder het genot van een hapje en een drankje.
Vanuit praktisch oogpunt hebben we besloten beide dagen te combineren op zaterdag 19 juni om 16:30. 
Daarom nodigen we iedereen uit om samen met alle vrijwilligers en buurtbewoners het glas te heffen op dit prachtige staaltje actief burgerschap, participatie en noaberschap. 

We hebben slechts één verzoekje: neem je eigen glas mee. Wij zullen 'm dan vullen met een heerlijk drankje naar eigen keus aangevuld met een aantal lekkere hapjes. 

Tot zaterdag 19 juni 2021 16.30 uur!


Update pagina Vlindertuin
De herinrichting van de Vlindertuin is zo goed als afgerond. Op de pagina Vlindertuin vind je meer informatie over de plannen, het beheer, wat te doen als je iets in de tuin wil organiseren. Zo ook over de eetbare producten die je als buurtbewoner kan en mag 'oogsten' om te gebruiken in een heerlijk gerecht.
Naar de pagina.

Terrasrijders
Een aantal buurbewoners, maar ook de horeca aan de Brink, klaagt over terrasrijders.
Dit zijn mensen die het leuk vinden hard en met veel lawaai een paar rondjes Brink, Menstraat, Bergschild en Rijkmanstraat te rijden. Dit zorgt voor onveilige situaties en overlast. 
Vrijdag 4 juni stond hierover een bericht in de Stentor: zie link
Als bestuur pakken wij dit op.

Wil je als buurtbewoner actief meewerken aan het tegengaan van deze overlast, dan kun je je aanmelden via secretaris@bvbergkwartier.nl 

Overlast melden naar de gemeente
Regelmatig krijgen wij de vraag,  "Kunnen jullie hier iets aan doen?". We pakken kunnen dit soms oppakken maar soms is een melding naar de gemeente doelmatiger.  De gemeente biedt hier een handige app voor. Meer informatie over deze app vind je via deze link.
Wat zou je kunnen melden?

 • Scooter overlast (zowel het rijden op plaatsen waar het niet mag, als te hard rijden).
 • Achtergelaten fietsen
 • Gaten in het wegdek
 • Rotzooi
 • Andere overlast

 

Als er genoeg meldingen komen, dan maken we een betere kans voor oplossing van de ondervonden problemen. Onze ervaring is tot nu toe erg goed met reacties op meldingen met de app.

Vind je dat wij als verenging iets moeten oppakken, mail dit dan naar voorzitter@bvbergkwartier.nl. We bespreken dit als bestuur en indien wij mogelijkheden zien, stellen wij dan een groep van bewoners samen, waarmee we dit gezamenlijk oppakken.  

Motorenoverlast
De intitiatief groep motoren overlast zit 22 juni met de wethouder Rorink, Jan Jaap Kolkman en de motorrijders Deventer om de tafel om tot een uitwerking van de aangenomen motie te komen.  

 Vragen over de buurvereniging
Mocht je vragen hebben over de buurtvereniging of iets willen organiseren voor de buurt, neem dan gerust contact op met mij via whatsapp (0629032146) of via mail (voorzitter@bvbergkwartier.nl).


Update 16-05-2021

Instagram
Foto's en andere korte berichten vind je ook terug op Instagram.

Vlindertuin
Op dit moment is de Vlindertuin open voor publiek. We zien dat er bij mooi weer al veel gebruik van de tuin wordt gemaakt door zowel bewoners als bezoekers van de binnenstad.

Op zaterdag 19 juni a.s. willen wij de tuin officieel openen (exacte tijdstip van opening wordt nog bekend gemaakt).
Op vrijdag 18 juni a.s. willen we vanaf 20:00 uur iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de realisatie van de tuin, bedanken onder het genot van een hapje en een drankje.

Alvorens de tuin helemaal gereed is, moeten er nog een aantal dingen gebeuren: 

 • Moestuintjes voor kinderen aanleggen
 • Speeltoestellen plaatsen door de gemeente
 • Extra zitbanken plaatsen
 • Zand/Picknick tafel
 • Aanleg van een pad voor mindervaliden

 

De moestuintjes willen we op 30 mei gaan aanleggen. Wil je hiermee helpen of je zoon of dochter hiervoor aanmelden, neem dan mail contact op via voorzitter@bvbergkwartier.nl

De speeltoestellen en de zitbanken zullen in de komende weken geplaatst worden.
Om ook de laatste twee punten te kunnen realiseren, zullen er nog financiële middelen beschikbaar moeten komen.

Op dit moment zijn wij overgegaan tot de onderhoudsmodus. Dit betekent voorlopig, door de combinatie van voedselrijke grond, regen en zon , veel onkruid verwijderen. Mocht je  willen helpen bij het onderhoud, kom dan op zaterdag  of zondag (vanaf 09:30) langs in de tuin. 

Voor onderhoud en vermelde plannen is nog geld nodig, indien je wilt bijdragen kunt je dit doen via bankrekening nummer NL25INGB0009184403 t.a.v. BV Bergkwartier o.v.v. Vlindertuin

Motorenoverlast
De actie van het tegengaan van motoren overlast heeft geleid tot een aanname van de motie door de gemeenteraad op 29 april. De Gemeenteraad stelt hierin:
"Motoren zijn van harte welkom in gastvrije Hanzestad Deventer maar het is gewenst dat motorrijders zich aan de maximum snelheid houden en geen geluidshinder veroorzaken."
Hieronder vind je de gehele motie:

 

Het is nu aan de gemeente om deze motie verder uit te voeren. Wel houden wij vinger aan de pols.

Via de pers is er veel onrust ontstaan rond de acties die gedaan zijn. Wat hierin onderbelicht is geraakt is dat het niet gaat om alle motoren, maar alleen een kleine groep dit onnodig lawaai veroorzaakt, iets wat bovenstaande motie ook onderstreept.

Oud Papier/Plastic en Glas
Door een aanpassing in gemeentelijk beleid wordt het glas niet meer opgehaald.
De glascontainers vind je op:
- de Verzetslaan kruising Pikeursbaan.
- de Brink bij Talamini en tegenover het speelgoedmuseum.

Het plastic blijft opgehaald worden zoals het was. 
Het papier wordt op een andere woensdag opgehaald als in het verleden en op een andere dag dan het plastic. Het papier wordt opgehaald op:
woensdag 19 mei
woensdag 2 juni
woensdag 16 juni
woensdag 30 juni
Na 30 juni wordt het papier niet meer los opgehaald maar alleen met een papier container.
Let er op! dat je het papier niet op de verkeerde dag buitenzet. Hierop wordt gehandhaafd.

Gemeente
Via SBBD (gezamenlijke buurtverenigingen binnenstad) lopen een aantal projecten.

 • Autoluw maken van delen van de Binnenstad
  Hierbij houden wij de vinger aan de pols en mocht dit concreter worden, dan zullen wij hierover een enquete in de buurt houden.
 • SBBD als adviesorgaan gemeente
  SBBD wil dat de gemeente de bewoners eerder betrekt in de plannen, zodat onze belangen eerder worden meegenomen in projecten. Daarom wil SBBD dat de gemeente haar erkend als advies orgaan. Met de gemeenteraad verkiezingen in aantocht worden de verschillende partijen hierover benaderd.
 • Visie nieuwe binnenstad
  De gemeente heeft een visie nieuwe binnenstad gedeeld met SBBD. Wij kunnen achter deze visie staan. Echter het is nog weinig concreet, dus als de punten daadwerkelijk worden ingevuld kunnen we pas zeggen wat de invloed voor ons als buurt is.

 

Even voorstellen
Sanne Terlouw is geïnterviewd. Het interview vind je onder even voorstellen.

 Vragen over de buurvereniging
Mocht je vragen hebben over de buurtvereniging of iets willen organiseren voor de buurt, neem dan contact op met mij via whatsapp of via mail (voorzitter@bvbergkwartier.nl).

-----

Update 03-04-2021

Paaseieren
Eerste paasdag zullen chocolade eieren verstopt worden in het Bergkwartier. Dit gaan we 's ochtends vroeg doen. Vanaf 09:00 kun je eieren gaan zoeken. Iedereen mag meedoen (ook volwassenen). Meldt dit ook aan je buren.

Vlindertuin
Op dit moment zit de voorbereiding voor de herinrichting van de Vlindertuin zit erop. De grond is  klaar voor beplanting. Op dit moment is de tuin niet toegankelijk voor gebruik, hieronder volgt een update van data jullie daadwerkelijk resultaat gaan zien:

 • Dinsdag 6 april worden de bomen geplant, dit zal door een gespecialiseerd bedrijf worden gedaan.
 • Zaterdag 10 april worden de struiken geplant en zullen de leidraden voor de klimplanten worden geplaatst
 • Zaterdag 17 en zondag 18 april wordt de bestrating verwijderd hiervoor in menskracht nodig.  Maandag de 19e komen de stratenmakers.

 

Mocht je willen helpen, dan kun je je aanmelden door middel van een email aan vlindertuin@bvbergkwartier.nl 


Update 29-03-2021

Beste Buurtgenoten,

De afgelopen weken zijn er weer wat ontwikkelingen in de buurt:

 • De Initiatiefgroep geluidsoverlast motoren Deventer heeft een aantal acties in het Paasweekend.
 • De herinrichting van de Vlindertuin wanneer gebeurd wat?
 • Buurtvereniging pakt de bezwaren niet op tegen de vestiging van de Mc Donalds.
 • Eerste Paasdag zullen chocolade-eieren verstopt worden in het Bergkwartier.
 • Tjeerd sluit namens onze wijk aan bij het overleg over de strategie die de gemeente heeft opgesteld over wonen en voorzieningen in Deventer. Een samenvatting van dit overleg volgt eind april.

 

Hieronder volgt een korte uitwerking van de verschillende punten:

Motorenoverlast
In het Paasweekend van 2 tot en met 5 april 2021  wordt een aantal acties ondernomen tegen overlastgevende motoren. Het gaat hierbij om motoren die de geluidsnormen overtreden .
Vandaag is hierover ook een artikel in de Stentor geplaatst: https://www.destentor.nl/deventer/

De acties neer hier op:

 • spandoeken aan balkons, muren, hekken etc. van buurtbewoners waarin ons ongenoegen wordt onderstreept over de onnodige geluidsoverlast door motoren; De actie van afgelopen week heeft ertoe geleid dat meer dan 50 spandoeken zijn verkocht aan bewoners van het Bergkwartier, Emmastraat, Emmaplein en aan de Welle.
  Wil je alsnog een spandoek bestellen, dan kan dat via MAX70DB@GMAIL.COM
 • Een ‘duimpje omhoog / duimpje omlaag’ actie langs de opgang naar de Wilhelminabrug;
  Wil je op 1ste Paasdag ook meedoen met de ‘duimpje omhoog/ duimpje omlaag’ actie, geef je dan op via motorenoverlast@bvbergkwartier.nl. De actie zal tussen 10:00 en 17:00 plaatsvinden. We zijn nog opzoek naar 6 mensen die kunnen helpen.
 • een persmoment in De Vlindertuin rondom de indiening van de motie op 2 april op 13:00 in de Vlindertuin. Hierbij zijn naast gemeenteraadsleden ook RTV-Oost en de Stentor aanwezig.

 

Vlindertuin
Op dit moment zit de voorbereiding voor de herinrichting van de Vlindertuin er bijna op. De grond is  klaar voor beplanting. Op dit moment is de tuin niet toegankelijk voor gebruik, hieronder volgt een update van data jullie daadwerkelijk resultaat gaan zien:

 • Vrijdag 16 april worden de bomen geplant, dit zal door een gespecialiseerd bedrijf worden gedaan.
 • Zaterdag 17 april worden de struiken geplant
 • Zaterdag 17 en zondag 18 april zullen de leidraden voor de klimplanten worden geplaatst
 • Zaterdag 17 en zondag 18 april wordt de bestrating verwijderd.  Maandag de 19e komen de stratenmakers.

 

Mocht je willen helpen, dan kun je je aanmelden door middel van een email aan vlindertuin@bvbergkwartier.nl 

 


Mc Donalds
Vorige week hebben we een bericht geplaatst over de vestiging van Mc Donalds op de kop van de Brink. Dit heeft tot een storm geleid van voor en tegenstanders in de buurt app.
Als bestuur zijn wij tot de conclusie gekomen dat dit punt te veel controverse veroorzaakt en dat dit niet door de buurtvereniging zal worden opgepakt. Ons motto is niet voor niets "Samen naar de toekomst". Een aantal bewoners gaan op individuele titel door en heeft zich verenigd met andere bewoners.

Paaseieren
Eerste paasdag zullen chocolade eieren verstopt worden in het Bergkwartier. Dit gaan we 's ochtends vroeg doen. Vanaf 09:00 kun je eieren gaan zoeken.

Update 21-03-2021

Beste Buurtgenoten,

De afgelopen weken zijn er weer wat ontwikkelingen in de buurt:

 • De Initiatiefgroep geluidsoverlast motoren Deventer gaat een aantal acties ondernemen
 • De herinrichting van de Vlindertuin vordert gestaag
 • Mc Donalds heeft het plan om zich te vestigen in het pand waar nu Praamstra zit. 
 • Eerste Paasdag zullen chocolade-eieren verstopt worden in het Bergkwartier.
 • Er is een reactie verstuurd door SBBD over de nulnorm parkeren naar de gemeente.

 

Hieronder volgt een korte uitwerking van de verschillende punten:

Motorenoverlast

Tijdens de gemeenteraad op 14 april a.s. zal vanuit een aantal raadsfracties een motie worden ingediend waarin het College van Burgemeester en Wethouders wordt verzocht maatregelen te onderzoeken en nemen tegen de geluidsoverlast van motoren. Om deze motie vanuit de buurtbewoners te ondersteunen zal in het weekend van 2 tot en met 5 april 2021 (= Paasweekeinde) een aantal acties worden ondernomen. Kort samengevat komen die acties neer op:

 • spandoeken aan balkons, muren, hekken etc. van buurtbewoners waarin ons ongenoegen wordt onderstreept over de geluidsoverlast door motoren;
 • een ‘duimpje omhoog / duimpje omlaag’ actie langs de opgang naar de Wilhelminabrug;
 • een persmoment in De Vlindertuin rondom de indiening van de motie.

 

Zowel vanuit de initiatiefgroep als het bestuur van de Buurtvereniging Bergkwartier roepen wij alle bewoners op om deel te nemen aan deze acties.

Ook vanuit de Buurtverenigingen Raambuurt, Noorderbergkwartier, Zwolse weg en bewoners de Welle/Onder de Linden zullen bewoners deelnemen aan deze spandoeken-actie.

Meer over het Waarom, Wanneer, Wat en Hoe van deze actie vind je in bijgevoegd PDF.

 

Wil je op 1ste Paasdag ook meedoen met de ‘duimpje omhoog/ duimpje omlaag’ actie, geef je dan op via motorenoverlast@bvbergkwartier.nl. De actie zal tussen 10:00 en 17:00 plaatsvinden.

Heb je nog vragen over de spandoek dan wel de ‘duimpje omhoog/duimpje omlaag’ actie, bel (06 533 420 82) of e-mail (motorenoverlast@bvbergkwartier.nl) dan.


 

Vlindertuin
In de Vlindertuin zijn we druk bezig om de ondergrond klaar te maken om de aanplant van bomen, struiken en de herbestrating mogelijk te maken.
In het weekend van 10 en 11 april zullen de bomen, struiken en planten worden aangeplant. In het weekend van 17 april wordt gestart met de herbestrating.  De vogelhuisjes zijn opgehangen. Tijdens het werk in de tuin zagen we toeristen er al foto's van maken.


 

Mc Donalds
Zoals jullie misschien in de Stentor / AD hebben gelezen wil Mc Donalds zich vestigen in het pand waar nu Praamstra zit op de Brink.

Lees: Artikel Vestigen en  Artikel Afval.

Een flink aantal bewoners is hier niet blij mee, de ingang van ons unieke centrum verandert van een boekenstad naar een doorsnee stad in Nederland. Daarnaast maken wij ons zorgen over geluidsoverlast en de overlast van afval. De foto hiernaast toont de troep rond de vestiging bij de A1.

Of Mc Donalds zich daadwerkelijk kan gaan vestigen in het pand hangt af van de horeca vergunning, die op het huidige  pand zit. Als deze aangepast moet worden,  kan hier bezwaar tegen  gemaakt worden. Daarnaast kunnen we als we ons met een grote groep uitspreken tegen de komst  en als wij daarvoor valide argumenten hebben, deze misschien ook tegenhouden. Op dit moment zijn er een paar bewoners die de kar trekken rond dit onderwerp. Wil je ook meedoen dan kun je je aanmelden via mij (voorzitter@bvbergkwartier.nl)

Paaseieren

Eerste paasdag zullen chocolade eieren verstopt worden in het Bergkwartier. Dit gaan we 's ochtends vroeg doen. Vanaf 09:00 kun je eieren gaan zoeken.

Nul norm parkeren
SBBD (bewoners binnenstad) heeft samen met SBMD (ondernemers binnenstad) de volgende reactie gestuurd naar de gemeente over de nulnorm parkeren.

 


Update 01-03-2021
Beste Buurtgenoten,

De afgelopen weken zijn er weer wat ontwikkelingen in de buurt:

 • Esther ten Hoeve gaat ons helpen met de communicatie.
 • We zitten op Instagram voor belangstellenden: je kunt ons vinden via @bvbergkwartier
 • De herinrichting van de Vlindertuin is van start gegaan.  Zaterdag 6 maart kunnen er planten worden opgehaald en gaan we vogelhuisjes ophangen.
 • De Initiatiefgroep geluidsoverlast motoren Deventer heeft een dinsdag 2 maart een afspraak met Jan-Jaap Kolkman (gemeenteraadslid PVDA) om door te gaan op de presentatie van woensdag 17 februari.
 • Er is een rubriek toegevoegd "Even Voorstellen". In deze rubriek willen we twee wekelijks bewoners wat over zichzelf en waarmee ze bezig zijn laten vertellen.
  Deze week: Bert Nielsen 
 • De gemeente wil de nulnorm parkeren doorzetten en heeft SBBD gevraagd voor 5 maart te reageren.

 

Hieronder volgt een uitwerking van de verschillende punten

Ondersteuning bij communicatie
Esther ten Hoeve heeft aangeboden om ons te helpen bij de communicatie. Wij zijn hier erg blij mee.
Je kunt haar bereiken onder communicatie@bvbergkwartier.nl. Haar eerste bijdrage vind je onder de rubriek even voorstellen.

Herinrichting Vlindertuin
De herinrichting van de Vlindertuin is begonnen.

 

 

 
Het eerste weekend bestaat uit het verwijderen meubilair, bestrating en beplanting die niet meer terugkomt. 

Op zaterdag 6 maar kunnen de volgende planten opgehaald worden:

 • Verse rozemarijn takjes
 • Zomer asters

 

Mocht je hier belangstelling voor hebben, kom dan om 13:00 langs.

Daarnaast gaan we de vogelhuisjes, die in september gemaakt zijn, ophangen. De makers krijgen hier nog individueel bericht van.

Initiatiefgroep geluidsoverlast motoren Deventer
Deze week is er een afspraak met Jan-Jaap Kolleman over de motorenoverlast.
Er is een informatiemap gemaild naar de gemeente.  In de map wordt ingegaan op maatregelen die op diverse niveaus al genomen zijn, publicaties van onderzoeksinstituten, Nefom en bewoners initiatieven .

 

 

Begin april willen we met een aantal ludieke acties rond de brug extra aandacht vragen voor dit probleem.
In de nieuwsbrief van de NEVOM is de presentatie aan de gemeente Deventer opgenomen.

 

 

Nulnorm parkeren
Het lijkt erop dat de gemeente het beleid probeert door te drukken. Voor ons zitten er nog onduidelijkheden in de concept nota's die we hebben ingezien. Het is onduidelijk wat de (financiële) gevolgen zijn voor ons als bewoners en hoe eventuele oplossingen er daadwerkelijk uitzien. Het is belangrijk te weten, al is het maar een voorstel, waar eventuele parkeermogelijkheden worden gecreëerd.
Volgende keer hopen we hier iets meer duidelijkheid over te geven.


Update 14-02-2021
Beste buurtgenoten,

Hopelijk hebben jullie de kou goed doorstaan tot nu toe en kunnen genieten van het Siberische winterweer. 
Een jaar geleden hadden wij onze oprichtingsvergadering.  Wij als bestuur beschouwen als oprichtingsdatum de datum waarop alles officieel werd vastgelegd: 5 mei 2020.
Rond deze datum hopen wij ons eerste kaarsje met jullie te kunnen vieren.
De afgelopen weken zijn er weer wat ontwikkelingen. Hieronder vinden jullie een update:

 • Uitbreiding BV Bergkwartier
 • Motorenoverlast
 • Herinrichting Zandpoort
 • Overlast melden naar de gemeente
 • Status herinrichting Vlindertuin
 • Actie naar gemeente via SBBD (parkeren en horeca)
 • Afval verzameling vanaf voorjaar 2021
 • Contributie bestaande leden (2020)

 

Hieronder worden deze punten verder uitgewerkt. Mocht je vragen hebben mail deze dan naar voorzitter@bvbergkwartier.nl.

Prettige zondag,

Uitbreiding BV Bergkwartier
Wij hebben geen bezwaar ontvangen vanuit de huidige leden op het bericht over uitbreiding van het gebied van de buurtvereniging. Afgelopen week hebben wij uitnodigen verspreid en de nieuwe leden stromen binnen. Wij zijn hier als bestuur erg blij mee. 

Motorenoverlast
Aanstaande woensdag 17 februari gaan Marcel en Anton de presentatie over motorenoverlast online geven aan de gemeente. Deze presentatie is al een paar keer uitgesteld omdat wij de presentatie het liefst niet online geven, echter het motoren seizoen breekt bijna weer aan en we willen door.

De presentatie is om 19:00 uur, zodra de link bekend is wordt deze naar jullie gecommuniceerd.

Herinrichting Zandpoort
De toegang tot onze wijk wordt aangepakt (zie de Stentor). Wij zijn op dit moment aan het achterhalen wat de impact is voor de bewoners die via de Zandpoort de wijk in moeten. Onze verwachting is dat tijdelijk de toegang via het Bergschild zal lopen.

 Overlast melden naar de gemeente
Regelmatig krijgen wij de vraag,  "Kunnen jullie hier iets aan doen?". We pakken dit op maar lopen de kans dat het op de grote stapel terecht komt. Het zou ons helpen als jullie ook melding hiervan maken. De gemeente biedt hier een handige app voor. Meer informatie over deze app vind je via deze link.
Wat zou je kunnen melden:

 • Scooter overlast (zowel het rijden op plaatsen waar het niet mag, als te hard rijden).
 • Achtergelaten fietsen
 • Gaten in het wegdek
 • Terrasrijders (in de zomer)
 • Het inpikken van parkeerplekken voor een X aantal weken door een klusbedrijf
 • Motorenoverlast

 

Als er genoeg meldingen komen, dan maken we een betere kans voor oplossing van de ondervonden problemen. Onze ervaring is tot nu toe erg goed met reacties op meldingen met de app.

Status herinrichting Vlindertuin
We gaan binnenkort aan de slag met de herinrichting. Op de tab Vlindertuin vinden jullie de laatste informatie.

Actie naar gemeente via SBBD
SBBD (de overkoepelende organisatie van verenigingen in de binnenstad) begint steeds meer invloed te krijgen. Ofschoon niet alle onderwerpen betrekking hebben op het Bergkwartier, blijven wij jullie op de hoogte houden met waar zij mee bezig zijn.  Op de tab SBBD onder laatste ontwikkelingen vinden je meer informatie.

Afvalverzameling vanaf voorjaar 2021
De afvalverzameling gaat wijzigen, de methode met dozen aan de weg  met oud papier en glas op woensdagochtend wordt vervangen door iets anders. Wij weten nog niet hoe dit er precies uit gaat zien voor mensen die in het centrum wonen en hebben de vraag bij de gemeente neergelegd wat precies de plannen zijn. Wij hebben nog geen antwoord hierop gehad.

Contributie bestaande leden (2020)
Tijdens de bestuursvergadering van 11 februari hebben wij besloten om de contributie voor 2021 in mei te gaan innen. Alle leden die tot oktober 2020 zijn aangesloten krijgen een mail. 
Waarvoor gebruiken wij de contributie?
Uit de contributie betalen wij de administratieve kosten.
Wij hebben oprichtingskosten gehad. Statuten moeten gedeponeerd worden, een inschrijving bij de Kamer van Koophandel kost geld. Daarnaast hebben wij administratieve kosten aan de website en de bankrekeningen. Op het eerste gezicht lijkt dit niet nodig, echter ervaringen met subsidieaanvragen rond de Vlindertuin heeft geleerd dat dit zeer goede investeringen zijn geweest.
Daarnaast betalen wij een gedeelte van de activiteiten uit deze contributie. In 2020 is dit door COVID19 zeer weinig geweest (vogelhuisjes en opruimen borrel). In 2021 hopen wij hier meer te kunnen doen.


Update 31-01-2021

Beste buurtgenoten,

Gelukkig hebben de corona rellen voorlopig niet in Deventer plaatsgevonden. Mocht er toch iets gebeuren, zorg er dan voor dat je jezelf, huis- en buurgenoten goed in de gaten houdt en elkaar op de hoogte houdt. 

Hieronder vind je een update vanuit het bestuur:

 • Status herinrichting Vlindertuin
 • Uitbreiding BV Bergkwartier
 • Actie naar gemeente via SBBD (afval, parkeren en horeca)
 • Motorenoverlast
 • Vogelhuisjes 
 • ALV

 

Hieronder worden deze punten verder uitgewerkt. Mocht je vragen hebben mail deze dan naar voorzitter@bvbergkwartier.nl.

Prettige zondag,

Het bestuur

Herinrichting Vlindertuin
De herinrichting van de vlindertuin ligt op schema. Vanuit de buurt, de gemeente en de diverse fondsen zijn grote bedragen binnengekomen. Bert en Anton zijn bezig met het uitwerken van de laatste plannen en het inplannen van diverse vrijwilligers om dit project te starten. Mocht je willen meehelpen dan kun je je opgeven via een mail naar vlindertuin@bvberbergkwartier.nl.

 Uitbreiding buurtvereniging
Wij hebben het voornemen de buurtvereniging uit te bereiden met de volgende straten:

Bergkerkplein, Bergstraat, Maansteeg, Roggestraat en Houtmarktschool.
De reden dat wij dit willen doen is:

 •  Wij diverse vragen van bewoners uit deze straten hebben gehad om lid te kunnen worden. 
 • Wij een grotere impact naar de gemeente hebben (we vertegenwoordigen meer mensen).
 • Initieel zijn we hiervoor opgericht.

 

Officieel moeten wij dit aan de ALV vragen. Echter gezien de huidige omstandigheden willen wij dit doorzetten en op 6-2-2021 de uitnodigen de deur uit laten gaan. Mocht er iemand bezwaar of vragen hebben dan kan je dit mailen naar voorzitter@bvbergkwartier.nl.

Actie naar de gemeente via SBBD

Horeca Brink
De gemeente wil na de corona de kroegen aan de Brink weer de mogelijkheid bieden om de terrassen weer met 30% te vergroten. De gemeente heeft ons als buurtvereniging gevraagd naar onze mening hierover. Als bestuur zijn we positief over dit voorstel. De uitbreiding van de terrassen zal zoals afgelopen zomer zijn en heeft tot gevolg dat er minder verkeer de buurt in komt. Deze drempelwerking juichen we toe. Nu maar hopen dat de terrassen weer open kunnen.

 Afval (oud papier, plastic en glas)
Via de centrale buurtvereniging (SBBD) hebben wij bij de gemeente de vraag neergelegd hoe de inzameling van afval, na april, uitgevoerd gaat worden.
Los van de berichtgeving in de Stentor en de afvalkalender van Circulus hebben we vanuit de gemeente nog niets vernomen. 
Uit de krant en de kalender blijkt:

 •  Dat er minder vaak afval wordt gehaald
 • We er waarschijnlijk een container bij krijgen
 • Dat we zelf ook een deel van het afval moeten wegbrengen
 • Dat we meer gaan betalen voor afval.

 

Wij vragen om duidelijkheid.

Nulnorm (parkeerbeleid, zie ook tab nulnorm
Op dit moment wordt vanuit SBBD opgetrokken met de ondernemers binnenstad om meer duidelijkheid over de plannen en invulling van het parkeerbeleid in de komende jaren. De bal ligt bij de gemeente en we zullen ons niet als kleine jongen laten wegzetten.

Motorenoverlast
Landelijk komt er steeds meer aandacht voor de overlast van motoren.  De Nefom (ondertussen 65 buurtverenigingen zijn aangesloten) weet dit onderwerp onder de aandacht te krijgen van de landelijke landelijke politiek en media. Het programma  "Vroege vogels" heeft aandacht besteed aan motoren overlast in stilte gebieden. Daarnaast is de Nefom bezig met een  onderzoek naar "Gezondheid en geluidoverlast van Motorvoertuigen". Mocht geluidsoverlast van motorvoertuigen ook invloed hebben op jouw gezondheid dan verzoeken we je mee te doen aan hun onderzoek.
In de gekoppelde nieuwsbrief vind je meer informatie over dit onderzoek en alle berichten over motorenoverlast.

Vogelhuisjes
De vogelhuisjes zijn nog niet opgehangen en liggen bij Jos op zolder. Zodra de omstandigheden dit weer toelaten gaan we ze opgangen. 

ALV

Volgens de statuten moeten wij een keer per jaar een ALV houden. Wij zijn opgericht op 5 mei 2021.

Onze doelstelling is de ALV de eerste week van mei te houden. Na deze ALV gaan wij de contributie voor 2021 voor de leden uit 2020 innen. Mocht door COVID dit niet mogelijk zijn, dan zullen wij een jaarverslag maken waarop gereageerd kan worden. Wij als bestuur zien niets in een ALV via ZOOM en willen de ALV fysiek houden op de eerst volgende mogelijkheid na voldoende afschalen van de COVID maatregelen.
In deze ALV willen wij in ieder geval het volgende behandelen:

 • Jaarverslag wat hebben wij gedaan en wat hebben wij bereikt met de verschillende commissies
 • Goedkeuring huishoudelijk reglement
 • Plannen voor 2021
 • Wat er verder nog wordt aangedragen.

 


Update 03-01-2021

Beste Buurtgenoten,

Het opruimen van de buurt was zondag 6 december een groot succes. Veel mensen waren blij elkaar even te zien en de buurt knapte ervan op. Wij hebben netjes afstand gehouden en in kleine groepjes gewerkt. Echter we hadden dit niet mogen organiseren en zullen dit pas weer doen als de COVID maatregelen versoepeld gaan worden en dit toelaten. Het opruimen van zondag 3 januari gaat niet door. 

De laatste maand hebben wij ons bezig gehouden met de nulnorm (de visie het parkeerbeleid in de binnenstad) zie nulnorm.
Daarnaast is helaas de presentatie voor de gemeente op 16 december over de motorenoverlast niet doorgegaan door een aanscherping van de COVID maatregelen. Marcel en Anton hebben een mooie presentatie klaarstaan waarin wij heel duidelijk en gefundeerd onderbouwen waarom hier actie op moet worden genomen. Voorlopig is deze presentatie verplaatst naar februari. Wel is er voortgang geboekt op het gebied van de partijprogramma's voor de verkiezingen van 2021. We proberen de motoren overlast in de landelijke programma's van de politieke partijen op te nemen. De PVDA is de eerste die heeft toegehapt.

De Vlindertuin heeft diverse grote subsidies gekregen voor het opknappen. Als buurtvereniging gaan wij een BTW nummer aanvragen zodat de BTW kan worden teruggevraagd. Hierdoor blijft er meer over om de tuin te onderhouden.

Wij wensen jullie een mooi en voorspoedig 2021.

----

Update 25-11-2020

Beste Buurtgenoten,

Op dit moment zien we elkaar te weinig, het is koud en druilerig en iedereen zit binnen. Om elkaar tocht te zien is ons voorstel om op zondag 6 december om 15:00 uur gezamenlijk een schoonmaakactie te gaan houden in onze buurt. Hierbij ruimen we in onze straten het zwerfafval op en vegen het blad en ander groenafval op een hoop. Hierbij nemen wij natuurlijk de geldende COVID maatregelen in acht. Na afloop is er een kleine versnapering. We verzamelen op het Bergschild bij de Vlindertuin.

 We willen dit maandelijks gaan doen op de laatste zondag van de maand.

Tot zondag!

----

Update dd 14-11-2020

Beste Buurtgenoten,

De laatste maanden hebben we een opleving van het COVID-virus. Hierdoor kunnen we weinig sociale activiteiten doen.  Dit betekent echter niet, dat wij niets gedaan hebben.
Hieronder vinden jullie een opsomming van de gedane acties en plannen.

 • De vogelhuisjes zijn gemaakt door Ernst en samen met buurtgenoten en kinderen in elkaar gezet en beschilderd op 27 september. Op 1 november zijn de huisjes met hulp van Jos gelakt. Als de COVID-maatregelen worden afgebouwd, dan gaan we de huisjes ophangen.
 • De bankrekening staat nu op naam van de buurtvereniging. Dit geeft ons (en de Vlindertuin) de mogelijkheid om subsidies aan te vragen. Wij zijn overgestapt van ABN-AMRO naar ING. De reden hiervoor dat de ABN-AMRO niets van zich liet horen en wij door wilden.
 • Er is contact gelegd met de gemeente over buurt specifieke problemen.
  De focus ligt op: Scooter overlast in de wijk, show verkeer en WhatsApp buurtpreventie.

  De  gemeente geeft hier aan dat er alleen kleine aanpassingen kunnen worden gedaan.
  Er moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat brandweer/politie en ambulances overal bij moeten kunnen en dat bijvoorbeeld mensen met een scootmobiel zich door de wijk moeten kunnen bewegen.
  Bij kleine aanpassingen kun je denken aan bijvoorbeeld een hek die we bij i.s.m. de horeca aan de Brink op de weg plaatsen, om showverkeer te voorkomen of bijvoorbeeld een hindernis om scooterverkeer het moeilijker te maken door de wijk te racen.

  De WhatsApp buurpreventie zijn we aan het opstarten via het wijk management.
 • Door de gemeente zijn wij uitgenodigd om de motorenoverlast op woensdag 16 december toe te lichten bij het forum van de gemeenteraad.  Dit gaan wij doen doormiddel van een inleiding, een film en een nadere toelichting.
  Meer informatie wat het forum inhoud vind je met deze link.
 • Met SBBD hebben wij contact over de het parkeerbeleid en de visie op de nieuwe Binnenstad (Rik en Tjeerd).
  Bij het parkeren wordt de binnenstad en de omliggende wijken meegenomen. 
  Daarnaast worden wij als bewoners meegenomen in de plannen rond de toekomst van de binnenstad. Hierbij wordt naast de gemeente ook opgetrokken met Peter Brouwer die via  de Stichting Deventer Binnenstad Management,  de ondernemers en vastgoed eigenaren vertegenwoordigd. 
 • Ronald heeft het bestuur als secretaris verlaten omdat hij door verandering in zijn werk geen tijd meer had om de functie te vervullen. In gezamenlijk overleg heeft het bestuur besloten om op  5 november 2020 hem ontslag te verlenen. Wij willen Ronald bedanken voor zijn inzet.
  Roel zal voorlopig zijn werkzaamheden als secretaris (ai) waarnemen. Dit is geen ideale situatie. Wij zijn op zoek naar een nieuwe secretaris. Mocht deze functie willen vervullen, dan kun je contact opnemen met Roel ( voorzitter@bvbergkwartier.nl / 06 290 312 46).
 • We willen de komende maanden de volgende acties opstarten.
 1.  Nieuw straten gaan toevoegen bij de vereniging, beginnend met het Bergstraat.
 2. In de huidige straten meer leden werven.
 3. Twee commissies rond duurzaamheid.
  Een voor de mensen die een huis huren via NV Bergkwartier.
  Een voor de mensen die een koophuis bezitten.
  Na de volgende vergadering (19-11) gaan we dit punt uitwerken.
 4. Een Popup Quiz
 5. Als de Covid maatregelen worden afgeschaald, dan willen we op de laatste zondag van de maand een zwerfafval borrel houden. We gaan om 16:00 straten opruimen en aansluitend is er een borrel.

 

Mocht je in een van de bovenstaande activiteiten helpen organiseren, of heb je vragen, mail dan voorzitter@bvbergkwartier.nl of neem contact op met het contactformulier. 


----

Update dd 23-08-2020

Beste Buurtgenoten,

Na een warme zomer staan hieronder de gebeurtenissen van de afgelopen maanden.
Hoewel we heel graag willen is het op dit moment helaas niet mogelijk om sociale activiteiten voor iedereen te organiseren.
Wel hebben we in de tussentijd een aantal stappen gezet. 

 • Het aantal leden is gegroeid naar 43.
 • Een whatsapp groep is aangemaakt om beter te communiceren. Wil je hieraan toegevoegd worden, stuur dan een mail naar secretaris@bvbergkwartier.nl
 • Een facebook groep is opgericht, of we hier veel gebruik van zullen weten wij nog niet. Uit de respons uit de buurt bleek dat weinig mensen een account hebben.
 • We zijn aangesloten bij de Stichting Bewonersbelangen Binnenstad Deventer (SBBD)
  Dit is een overkoepelend orgaan van alle buurtverenigingen in het centrum van Deventer. Voor meer informatie zie sectie SBBD op deze website.
 • Contacten over verkeersmaatregelen zijn gelegd met de gemeente Deventer. Dit loopt nog niet altijd soepel. We werken hieraan. Wel hebben we goed contact met de horeca op de Brink die hetzelfde probleem ondervindt.
 • De actiegroep motorenoverlast is aangesloten bij de Nefom. Dit is een overkoepelend landelijk orgaan waar 36 actiegroepen uit het hele land zijn aangesloten. Ook staat dit onderwerp op de agenda van de gemeenteraad in Deventer.  Voor meer informatie zie sectie Motorenoverlast op deze website
 • De Zandpoort gaat als straat bij ons aansluiten.
  Er kwam bij ons het verzoek binnen om bij ons aan te sluiten. Uit een gesprek met de bewoners bleek dat wij gezamenlijke uitdagingen hebben. De Zandpoort is is de toegang van onze wijk en de overlast van drugsdealers speelt ook op Achter de muren Zandpoort. 
 • 27 september gaan we met de jongere bewoners vogelhuisjes in elkaar zetten. Voor meer informatie zie de sectie agenda.

 

Mocht je vragen hebben, mail dan voorzitter@bvbergkwartier.nl of neem contact op met het contactformulier.


Update dd 23-05-2020

Beste Buurtgenoten,

Afgelopen zaterdag 23 mei hebben wij formulieren verspreid. Op dit moment hebben zich 30 leden aangemeld. Als je je nog niet hebt aangemeld, dan vind je meer informatie in het onderstaande formulier.

Aanmeldingsformulier
lidmaatschapsbrief2205.pdf (137.47KB)
Aanmeldingsformulier
lidmaatschapsbrief2205.pdf (137.47KB)

 

 

 


Wat doen wij?

De buurtvereniging Bergkwartier is opgericht 12 februari 2020.  

 

 

 

Zij heeft tot doel te zorgen voor een veilig, aangenaam leefklimaat in de volgende straten: 
Achter de Muren Zandpoort, Bergschild, Kerksteeg, Menstraat, Muntengang, Rijkmanstraat, Sassenstraatje en Zandpoort.

Als de vereniging actief is kunnen we eventueel meerdere straten in het Bergkwartier aansluiten.

Hoe gaan wij ons doel bereiken? 

Door gezamenlijke dingen te doen om elkaar beter te leren kennen en door punten die bewoners ondervinden onder de aandacht van de gemeente te brengen. Op dit moment zijn de belangrijkste punten die spelen onder de bewoners:
 1. Hard rijden
 2. Parkeren
 3. Geluidsoverlast

Om elkaar beter te leren kennen gaan we activiteiten voor de bewoners organiseren zoals

 • Een regelmatige borrel
 • Toerist in eigen buurt
 • Samen eten op de laatste zaterdag van de schoolvakantie
 • Gluren bij de buren

Waar zijn we nu mee bezig?

 • Leden werven
 • Huishoudelijk reglement opstellen
 • Bestrijden geluidsoverlast
 • Verkeersmaatregelen bergkwartier in de gaten houden. 

De sociale activiteiten staan op een laag pitje. In september willen wij een jeugd activiteit doen. Pas als de Corona maatregelen het toelaten, gaan we andere sociale activiteiten ontplooien.


IMG-20210227-WA0009
IMG-20210227-WA0009