Buurt Vereniging Bergkwartier

Samen naar de toekomst


Bestuur

Roel de Beer (voorzitter; secretaris a.i), Bergschild 4, voorzitter@bvbergkwartier.nl

Tjeerd Huizinga (Algemeen lid), Menstraat 7, tg.huizinga@windesheim.nl

Ben Schräder (Secretaris), Bergschild 24, secretaris@bvbergkwartier.nl

Rik van Essen (Algemeen lid),  Bergschild 13,  r.van.essen9@kpnplanet.nl

Bewoner belangen

Initiatiefgroep geluidsoverlast motoren Deventer  
Een aantal bewoners ondervindt last van het geluid van motoren die de Wilhelmina brug op of af gieren.  Op de tab motorenoverlast vind je meer informatie

Roel de Beer is de contactpersoon vanuit het bestuur. 

Actiecomité verkeersveiligheid en verkeersstromen
Een aantal bewoners ondervindt last van het verkeer in onze wijk. Denk hierbij aan Bezorg scooters, parkeerplekken, een toegangspaal die geplaatst gaat worden in 202X en de Covid-19 verkeersaanpassingen (ingang van onze buurt wordt Bergschild en uitgang achter de muren).
De taak van deze commissie is de overlast te monitoren.

  • Bij nieuw maatregelen de gemeente in de nek te zitten indien wij als buurt hier last van hebben. 
  • Bij aankomende maatregelen de belangen van leden te waarborgen.
  • Bij bestaande overlast dit aan te kaarten bij de gemeente en op te lossen.

Rick van Essen en Tjeerd Huizinga zijn de contactpersonen vanuit het bestuur. 

Stichting bewoner belangen binnenstad
Dit is een overkoepelende stichting waarin alle buurtverenigingen uit de binnenstad vertegenwoordigd zijn. In de binnenstad zijn zowel de ondernemers als de verhuurders verenigd om met een stem naar de gemeente te kunnen spreken om hun belang te dienen. De bewoners zijn dit niet.
Dit willen we met deze stichting oplossen.

Rick van Essen en Tjeerd Huizinga zijn de vertegenwoordigers vanuit het bestuur. Op de tab SBBD vind je meer informatie.

Bewoners activiteiten

Borrels en feesten 
Zodra de Covid-19 maatregelen dit toestaan gaan we dit opstarten.

Gluren bij de buren
Zodra de Covid-19 maatregelen dit toestaan gaan we dit opstarten.

Jongere bewoners
Zodra de Covid-19 maatregelen dit toestaan gaan we dit opstarten. Het idee is in september vogelhuisjes te gaan maken die we gaan ophangen in de Vlindertuin.