Buurt Vereniging Bergkwartier

Samen naar de toekomst

De Nulnorm bij parkeervergunningen in de Binnenstad.

Dit bericht is geschreven om jullie op de hoogte te brengen van wat de Gemeente van plan is met het parkeerbeleid in de Binnenstad. Dit plan van de gemeente heeft samenhang met de toekomstige plannen voor de Binnenstad.
De nulnorm houdt in dat er geen parkeervergunningen meer worden verstrekt aan nieuwe bewoners die in de Binnenstad komen wonen in een nieuw huis of een bestaand huis.
De gemeente wil (nieuwe) normen stellen voor de aanvraag van een parkeervergunning tegen bewonerstarief.

De reden dat de gemeente hiervoor kiest is een gebrek aan ruimte in de binnenstad.

Wat is de huidige situatie?
Nu is het nog zo dat als je een nieuw huis/appartement koopt je geld moet betalen aan de gemeente voor een parkeerplaats (eenmalig ca 12750,-). Dit blijkt een obstakel om nieuwe projecten in de Binnenstad te realiseren, zeker omdat er ook bijna geen parkeerruimte meer is.

Men wil het totaal aantal parkeerplaatsen / vergunningen niet laten toenemen en de eenmalige bijdrage afschaffen. Dit is de nulnorm.

Voor de huidige bewoners heeft dit op moment dat je in je huis blijft wonen weinig invloed. Echter voor nieuwe bewoners kan dit toch gevolgen hebben. De nieuwe bewoners willen wel transport van en naar hun huis. Daarnaast is de vraag wat dit voor gevolgen heeft voor de verkoopbaarheid van de koophuizen.

Hoe wil de gemeente dit oplossen? 
De gemeente wil parkeerplaatsen (garages?) in de wijken rond het centrum beschikbaar maken om de bereikbaarheid van de binnenstad te behouden met een eventuele pendeldienst en gaan inzetten op deelauto's.
Echter de gemeente heeft dit nog niet concreet uitgewerkt. 

Onze concrete vragen gaan zijn:

  • Hoe gaat de gemeente om met bedrijfsparkeervergunningen?
  • Waar wil de gemeente de alternatieve parkeerruimte realiseren. De wijken om het centrum bieden hier ons inziens weinig ruimte.
  • Wat zullen uiteindelijk de tarieven worden voor de huidige bewoners?

Daarnaast zijn wij het er niet mee eens dat nieuwe bewoners in bestaande bebouwing geen parkeervergunning kunnen krijgen.

Voor vragen, opmerkingen en goede ideeën kunt u altijd mailen naar Rik (r.van.essen9@kpnplanet.nl). 

Dit proces loopt via SBDD. (Alle buurverenigingen binnenstad)

Documenten