Buurt Vereniging Bergkwartier

Samen naar de toekomst

Agenda

Op deze pagina vind je de activiteiten die wij organiseren op datum

17-02-2021 Presentatie geluidsoverlast door motoren (online)
Aanstaande woensdag geven Marcel en Anton een presentatie over geluidsoverlast door motoren aan de gemeente.  Deze presentatie vindt vanwege de huidige COVID19 maatregelen online plaats. De presentatie is al diverse keren uitgesteld omdat we denken dat deze plenair beter overkomt. Echter het motoren seizoen begint op 1 april en we willen niet meer wachten.   

De presentatie begint om 19:00 en kun je via onderstaande link volgen.

Link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2MwMWNmYzQtM2E5MS00NTJmLWI1MWUtOWYwZWJjYjBhYmUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224da6a3cb-5350-4fdb-b174-05c3282613d1%22%2c%22Oid%22%3a%22147c1fc1-b210-4855-a034-1b0c580c3fea%22%7d


06-12-2020 Schoonmaken buurt met versnapering
Op de eerste zondag van de maand vegen we de bladeren bij elkaar en ruimen het zwerfafval op.
Na afloop is er een versnapering.


27-09-2020 Vogelhuisjes maken

Op zondag 27 september organiseren we voor de jongere bewoners (tot en met 15 jaar) de activiteit vogelhuisjes maken. Deze vogelhuisjes gaan we ophangen aan de muur in de Vlindertuin. Ernst zal dit begeleiden. 
Voor alle materialen wordt gezorgd. Er zijn verder geen kosten aan verbonden.
De activiteit begint om 10:30.
Je kunt je opgeven via voorzitter@bvbergkwartier.nl.
Vermeld hierbij de naam en de leeftijd van de bewoner.